วันอังคารที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

RTOS

ว่าแล้ววันนี้ก็มีเวลาเขียนเรื่องที่อยากเขียนสักที เพราะหลังจากที่แก้เล่มโปรเจคอยู่หลายรอบจนไม่มีเวลามาเขียนบลอกให้อ่านกันนี่มันช่างขัดใจโจ๋ ซะจริงๆ

RTOS = Real Time Operating System หรือถ้าแปลเป็นไทยก็จะแปลว่า ระบบปฏิบัติการแบบเวลาจริง นั่นเอง ซึ่ง RTOS จะมีข้อแตกต่างกับพวกระบบปฏิบัติการ พวก Windows หรือ Linux ตรงที่ RTOS จะมีปัจจัยที่สำคัญคือ เวลา ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพของระบบ เช่นหาก RTOS ไม่สามารถทำงานได้ตรงตามเวลาที่กำหนดจะเกิดความเสียหายขึ้นกับระบบ  โดยทั่วไปแล้ว RTOS จะอยู่ในรูปแบบระบบปฏิบัติการของ พวก Embedded System หรือ ระบบฝังตัวนั้่นเอง โดย RTOS ส่วนใหญ่จะถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้งานเฉพาะด้านเป็นส่วนใหญ่ และจะอยู่ติดทางฝั่ง Hardware


โดย RTOS ที่ถูกสร้างมาส่วนใหญ่จะถูกสร้างมาให้ควบคุม Hardware เช่น ระบบปฏิบัติการที่ใช้ในการอ่านแผ่น Cd, DVD, Flash drive, หรือระบบจัดสรรค์หน่วยความจำในเครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

RTOS จะแบ่งออกเป็นกลุ่มใหญ่ๆได้ดังนี้ 
     1) Hard real-time คือ หากเกินเวลาที่กำหนด จะทำให้ระบบเกิดความเสียหายได้ และยอมรับไม่ได้
     2) Firm real-time คือ หากเกินเวลาที่กำหนด อาจจะทำใให้ระบบเกิดความเสียหายได้ และอาจจะยอมรับ ไม่ได้
     3) Soft real-time คือ หากเกินเวลาที่กำหนด อาจจะทำให้ระบบเสียหายได้ แต่อาจจะยอมรับได้ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น